A KARATE

Mi a karate?

Ősi távol keleti eredetű küzdőművészet, és egyben az egyik legfiatalabb küzdősport. Test- és léleképítő rendszer, amely sporttá vált, és több ágon fejlődik. Hasonlít a kung- fuhoz és a tae kwon dóhoz, mégis jelentősen eltér tőlük. Tanítványaim sokszor kérdezik, mi a különbség köztük. A válasz egyszerű. A karate japán küzdősport; a közös eredetű harcművészethez a japánok hozzátették a maguk végtelenül precíz, rendszerező képességét és mentalitását. Több, alapjaiban azonos, de részleteiben eltérő elveket valló és gyakorlatot követő stílusirányzat és ennek megfelelően több stílusszövetség létezik, mint például a shito- ryu, shotokan, goju- ryu, vado- ryu. A Világszövetség- WKF (World Karate Federation) összefogta ezeket a stílusokat, és közös versenyszabályokat dolgozott ki számukra. Rendszeresen szerveznek Európa- és világbajnokságokat.

A karatéban nagy szerephez jut a fegyelem, amely a külsőségeken túl a sportolók tudatára, gondolkodásmódjára is komoly hatást gyakorol. Pontosságra, kitartásra, önuralomra, tiszteletre és szerénységre, valamint közösségi életre nevel.

A karate egyik legnagyobb előnye, hogy nem korhoz kötött sportág. A karate tornatermen és ruhán kívül, szinte nem igényel egyéb felszerelést. Változatos mozgásformáival a test minden porcikáját megmozgatja, pontos, szép mozgásra tanít, és a hosszú ifjúság előnyével, jó közérzettel, frissességgel ajándékoz meg. Élettani hatásainál fogva a legjobb és leghasznosabb szárazföldi sportok egyike.

A karate kezdetben az önvédelem művészete és tudománya volt, olyan emberek számára, akiknek nem volt fegyverük. Az okinawai karatemesterek úgy gondolták, hogy a karate az ő vallásuk meghosszabbítása, egyfajta életforma. Önvédelmi módszerként azonban az idők folyamán egyre kevésbé volt rá szükség, mind inkább fizikai kondicionáló módszerré vált, s a versenyrendszer bevezetésével sporttá alakult. A karate olyan népszerű lett, hogy iskolák, egyetemek kezdték tanítani sportoktatásukban.

A karatéka saját testét- lábát, kezét, könyökét stb.- csendes, rejtett fegyverekké edzi, amelyek szükség esetén villámgyorsan működnek. Reflexei annyira pontosak, hogy védőfelszerelés nélkül is képes harcolni ellenfelével. A karatét a testmozgás tudományos alapjain dolgozták ki, s a karatékát fizikai és mentális értelemben egyaránt egészséges, jól koordinált személlyé formálja. Fő haszna és iránya az egészséges fizikai, mentális és erkölcsi fejlődés.

Mit jelent a karate- do?

Az üres kéz útját, azaz, átvitt értelemben, a fegyvertelen önvédelmet jelenti:

Kara= üres te= kéz do= út vagy művészet.

A haladók szintjén a kara= üres szó már új jelentésre tesz szert, azt jelenti, hogy üressé, indulatmentessé, nyugodttá tudod tenni magad. Küzdelem közben elmúlik az indulat, a félelem, és normálisan tudod értékelni és elvégezni a rád váró feladatokat.

A karate- do= a karate útja: életforma. Az, aki arra vágyik, hogy elsajátítsa a Kelet filozófiáját, a karate tanulmányozása során képes lesz rá.

A do= az út, amelyen végig kell menni.

"Aki túl lassan halad, lemarad,
Aki előreszalad, elfárad,
Aki letér az útról, eltéved."

Mi nem karate?

A hozzá nem értők minden kézzel-, lábbal verekedő, téglatörő, karateruhát viselő embert karatésnak gondolnak. Íme egy történet:
"Japánban élt egy nagyképű karatemester, akinek tudása kimerült abban, hogy téglákat és deszkákat tört puszta kézzel. Azt terjesztette magáról, hogy az ő ütése a legerősebb. A szomszédjában lakott egy másik mester, aki technikai, filozófiai alapon tanította a karatét. A téglatörő mester mindenáron bizonyítani akart, és kihívta szomszédját, hogy küzdjön meg vele. A szomszéd szerényen többször is kitért a harc elől, de amikor a tanítványai előtt is kihívták, már nem halogathatta tovább a dolgot. Ismerte kihívója képességeit, ezért távol tartotta tőle magát, amíg alkalmas pillanatot nem talált. A téglatörő mester rárontott a szomszédjára, de a fejét egy pillanatra védelem nélkül hagyta. A másik mester kihasználta a lehetőséget, és egy jól irányzott rúgással ledöntötte a lábáról. A téglatörő a földön fekve kegyelemért könyörgött, mire a szomszéd mester megsajnálta, és elengedte. A téglatörő, miután feltápászkodott, megkérdezte: hogy tudta legyőzni őt, hiszen ő több téglát képes összetörni, mint bárki más. A szomszéd mester nevetve válaszolt: Te bolond! Azt hitted, hogy holmi tehetetlen téglarakás vagyok? Én emberi lény vagyok, amely képes mozogni, és stratégiát alkalmazni. Pár hónap gyakorlással bárki törhet téglákat, de a karate tudományát nem olyan könnyű elsajátítani."

Sokan belekezdenek, és nincs türelmük a néha monoton, kemény, fárasztó edzésekhez, abbahagyják a sportot, vagy csak nagyképűen a saját erejüket fitogtatják.

A karate hosszú időn át elmélyült gyakorlást igényel, és erre nem mindenki képes.
Egy japán mondás szerint:

"Az, aki rendszeresen edz,
és meg tudja magát védeni,
másképp él."

Hogyan kezdjünk karatézni?

A leglényegesebb dolog az, hogy magunkban tisztázzuk: mi a célunk ezzel a sporttal? E kérdés megválaszolása már el is dönti további teendőinket.

"Erős, gyors, ügyes, bátor szeretnék lenni" ezzel a rokonszenves indítékkal keresik fel a karateedzéseket a jelentkezők. Aki azonban e tulajdonságokat meg akarja szerezni, gondoljon arra, hogy kialakításuk hosszú távon sok munkát, szorgalmas, állhatatos gyakorlást igénylő feladat. Először is fel kell készíteni a testet a karate gyakorlatainak elsajátítására. Az ehhez szükséges hajlékonyság megszerzése, az izületek alapos kilazítása, az izmok megerősítése, a reflexek felgyorsítása, a csontok megkeményítése nélkül lehetetlen az alapfokon túljutni. A karatéra jellemző mozgáskultúra kialakítása is meglehetősen egyhangú, nagy türelmet, kitartást igényel.

A japánok azt mondják, hogy először a lelkedet kell megerősítened, így erősödik a jellemed, és később a tested is. A tisztelet, a szorgalom, a szertartásosság, az önuralom- ezen tulajdonságok megerősítése vezet el a karatéka határozott jellemének kialakulásához.

A tapasztalatok azt igazolják, hogy ez a sajátságos világ, a maga tradicionális vonásaival igen vonzóvá válhat azok számára is, akik kezdetben csupán felületes érdeklődéssel közeledtek hozzá. A karate lényegét sokszor elhomályosítják a felületes, szenzációhajhász újságcikkek, kommersz filmek. A Bruce Lee Jackie Chan filmek lelkes nézői csodafegyvert látnak a karatéban, megfeledkezve arról, hogy a filmen előre megrendezett, többször elpróbált, lassítva felvett és később felgyorsított jeleneteket látnak. Az ütések, rúgások valóban hatásosak, de biztos alkalmazásukhoz évek szorgalmas munkája szükséges. Mire valaki eljut arra a fokra, hogy karatemester lesz, már eszébe sem jut visszaélni a tudásával. A karate nem puszta testgyakorlás, hanem a jellem iskolája is.

A karatéban nagy lélektani kihívás a versenyzés. Kiállni az emberek elé és szerepelni, bátorságot kíván. A vereség elviselése, földolgozása lélekfejlesztő feladat. Ennél is nehezebb a győzelem szerény elviselése.

Akit a versenyzés lehetősége ragad meg, számoljon azzal, hogy az eredményes szerepléshez előbb- utóbb mindennapos edzésekre van szükség. Csak az vállalkozzon erre, akinek időbeosztása, elfoglaltsága megengedi az elmélyült gyakorlást-, vagyis elsősorban a fiatalok, diákok. Azt is figyelembe kell venni, hogy a megbízható tudásszint eléréséhez legalább 4- 5 év rendszeres gyakorlás szükséges.

A karate egyik legnagyobb előnye, hogy korra, nemre való tekintet nélkül űzhető. Kiterjedt, a test valamennyi izmát, ízületét alaposan átmozgató gyakorlatanyaga, az egyik legmelegebben ajánlható kondicionáló sporttá avatja. Nem ritka jelenség, hogy egész családok járnak le az edzésekre. Nem lehet elég korán elkezdeni, és soha nem késő nekifogni. 50- en felül, és 7 éven alul jó néhányan szereztek már övfokozatot is.

Az első edzést mindenképpen érdemes kívülről, kispadról végignézni. Ha a látottak után még mindig kedvet érzünk az edzésekhez, meg kell barátkoznunk a foglalkozások sajátos atmoszférájával. A hagyományos japán szertartáselemek, az udvariassági gesztusok, a japán vezényszavak, kifejezések, a vasfegyelem, a tradicionális öltözék, a harci kiáltások- megannyi szokatlan, idegen jelenség, amely azonban hamarosan megszokottá válik, s teljes figyelmünket a mozgások helyes kivitelezésére fordíthatjuk. Ekkor találjuk szembe magunkat a tanulás legnehezebb fázisával, a mozgáskoordináció kialakításával, melyet a gyakorlatban így érzékelünk: "Melyik is a bal kezem?"

Ne keseredjünk el a kezdeti sikertelenségektől. Senki sem született fekete övvel, a mesterek is megkínlódtak ezzel a kezdeti gonddal. Meglátjuk, hogy a szorgalmas gyakorlatozás hamarosan látványos előrelépéshez vezet.

A karateedzéseken először alapállásokat, alapütéseket, alaprúgásokat, mozgáskoordinációt tanítunk. Ez néha egyhangú, de karate- pályafutásunk végéig szükséges gyakorolni, javítani, fejleszteni.

Az alapgyakorlatok után páros gyakorlatokat tanítunk. Először egyszerű, megbeszélt, később szabadabb és bonyolultabb gyakorlatokat. Kellő számú páros gyakorlat megtanulása után következhet a szabad küzdelem gyakorlása és a speciális technikák. A páros gyakorlatokkal egy időben már tanítani kell az első formagyakorlatokat, japán nevük:

KATA

A régi időkben a karate edzések szinte ezek gyakorlásából álltak. Nélkülük nincs karate, s ahol nem gyakorolják, ott pont a lényeget hagyják ki, az egész küzdőművészet lelkét. A kata a test és a lélek harmóniája, egy megbeszélt mozgássorozat.

A kata átmenet a kihon és a kumite között. Az eredetük már a múltba vész, szerzőik a karate igazi mesterei voltak, akik hosszú tanulmányozás után hozták létre őket, s a megtanulásuk után, lehetővé teszi az önálló gyakorlásukat is.

A gyakorlatok többsége három, négy-nyolc felkészült támadó létezéséből indul ki, miközben be kell tartani a mozgási kombinációk sorrendjét. Minden lépés, minden helyzet, irány és technika pontosan meghatározott, és nagyon fontos a pontos betartása.

A kata gyakorlatai a mozgást, és az egyensúlyt finomítják, jól rávezetnek az önvédelem és a szabadharc megtanulására. A végrehajtása során, előre- hátra, fel- le, oldalra kell mozogni, ami kedvezően befolyásolja az izmok működését.

A Shito- ryu több mint 60 formagyakorlatot ismer. A mozdulatok, illetve azok értelmezése, az adott iskola vezető nagymestereinek felfogásától függően, időről- időre változik. A robosztus erő, átütő dinamizmus mellett villámgyors fordulások, szimultán technikák, bonyolult kombinációk nehezítik meg a végrehajtást. A kata bontakoztatja ki a karate teljes szépségét, véget nem érő változatosságát, egzotikumát és lírai szépségét.

A katatanulással párhuzamosan a szabadküzdelem, a kumite gyakorlására is nagy súlyt kell fektetni.

KUMITE

Izgalmas, amikor először kerülünk szembe ellenféllel. Gyakori a kezdeti félelem: akár az ellenfél támadásától, akár attól, hogy más embert megüssünk, megrúgjunk. Ezeket a pszichés gátlásokat előbb- utóbb le kell vetkőznünk. Be kell látnunk, hogy egy küzdősportnak a küzdelem a lényege, végső soron ezért gyakoroljuk az alap- és formagyakorlatokat is. Az összpontosítás, a helyes légzéstechnika elsajátítása után rájövünk, hogy a mégoly borzasztónak tűnő ütéseket is minden további nélkül kibírjuk, és magunk sem ütünk olyan retteneteseket, mint ahogy képzeltük. Lassan megértjük a karate küzdőmód lényegét: gyorsaság, határozottság, pontosság, önuralom, fegyelem-, és ha ezek a tulajdonságok vérünkké válnak, fokozatosan igazi karatéka lesz belőlünk.

A karate lelke a kata"

"Az eszes győz és megtorpan
Nem tobzódik a diadalban, győz
És nem magasodik, győz és nem
Kevélykedik, győz, mert győzni
Kényszeríttetik, győz, de sose
Erőszakoskodik."
(Lao- ce)